Laurent Van Kote: „Prečo a ako podporovať nezávislú scénu“ (6. november 2015, 16.00)

Asociácia súčasného tanca v spolupráci s Divadelným ústavom a Francúzskym inštitútom na Slovensku si Vás dovoľujú  pozvať na seminár a panelovú diskusiu s pánom Laurentom Van Kote, medzinárodným poradcom pre kultúrnu politiku so zameraním na performing arts na Ministerstve kultúry a komunikácie Francúzskej republiky. 

Panelová diskusia bude zameraná na postavenie súčasného tanca na Slovensku v súvislosti s novovzniknutou profesnou organizáciou Platforma pre súčasný tanec.

Laurent Van Kote študoval ekonomické a politické vedy. V Kanade, Francúzsku a USA (NYC Merce Cunningham) študoval tanec. Po umeleckej kariére tanečníka, choreografa, umeleckého riaditeľa začal od roku 1998 pracovať na francúzskom Ministerstve kultúry. Spočiatku bol zodpovedný za Regionálny direktorát pre umenie a kultúru (DRAC), neskôr sa stal národným riaditeľom pre oblasť tanca (DGCA).

Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava, piatok 6. novembra 2015 o 16.00

Podujatie sa uskutoční v rámci programu 10. ročníka Nu Dance Fest-u
medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla