Dni decentralizovanej spolupráce (6.‑7. október 2011)

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku zorganizovalo v spolupráci s banskobystrickým samosprávnym krajom už 12. ročník « Dni francúzsko-slovenskej decentralizovanej spolupráce », ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. októbra v priestoroch hotela Šachtička pri Banskej Bystrici.

Toto stretnutie, ktoré každý rok zhromažďuje veľké množstvo francúzských a slovenských zástupcov miestnej samosprávy, je významným momentom vo vzájomnej spolupráci. Predstavuje dôležité miesto stretnutia sa aktérov francúzsko-slovenskej decentralizovanej spolupráce, miesto na zamyslenie, ale aj príležitosť na výmenu vzájomných skúseností.

Stretnutia sa zúčastnil J.E. pán Jean-Marie BRUNO, francúzsky veľvyslanec na Slovensku, J.E. pán Marek EŠTOK, slovenský veľvyslanec vo Francúzsku, pán Vladimír MAŇKA, predseda VÚC Banská Bystrica, pán Jean GAUBERT, prezident francúzsko-slovenskej skupiny priateľstva pri francúzskom Národnom zhormaždení, pán André VANTOMME, prezident francúzsko-slovenskej skupiny priateľstva pri francúzskom Senáte a pani Jana ŽITŇANSKÁ, prezidentka francúzsko-slovenskej skupiny priateľstva pri NRSR.

Téma tohtoročného stretnutia bola : "Školstvo a kultúra : mládež, územné celky a Európa", so zameraním na projekty spolupráce v kľúčových oblastiach akými je školstvo a kultúra, v rámci ktorých prebieha najväčšia časť výmenných programov medzi oboma stranami.

Tri tematické okruhy, ktoré boli v centre diskusií :

  • « Kultúra a územný rozvoj »,
  • « Školstvo, mládež a Európske občianstvo »,
  • « Školstvo, výskum a inovácie ».

Prostredníctvom odborného svedectva na jednej strane a výmeny praktických skúseností medzi predstaviteľmi samospráv na druhej strane, sa podarilo poukázať na dôležitú úlohu, ktorú kultúrne a vzdelávacie výmenné pobyty zohrávajú pri zbližovaní európskych občanov a regiónov.

 

Program 6.-7. októbra 2011

 

  • Oficiálne otvorenie konferencie :(zľava) : P. Pavol GOGA (zástupca pani Jany ŽITŇANSKEJ), J.E. Marek EŠTOK, J.E. Jean-Marie BRUNO, M. Ladislav TOPOĽSKÝ (zástupca pána Vladimíra MAŇKU), p. Jean GAUBERT, M. André VANTOMME.
  • Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov francúzskych a slovenských samospráv.
  • Diskusie za okrúhlym stolom : Školstvo a kultúra : mládež, územné celky a Európa.
  • Večera (zľava) : pán Marek EŠTOK, pán Jean GAUBERT, pán Jean-Marie BRUNO, pani Jana ŽITŇANSKÁ, pán André VANTOMME.