Fotografická výstava « Bernard Plossu - diela zo Centre national des arts plastiques » (7.‑30. november 2015)

V rámci 25. ročníka Mesiaca fotografie Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s francúzskym Národným centrom pre výtvarné umenia (Centre National des Arts Plastiques - CNAP) predstaví vo svojej galérii výstavu fotografií Bernarda Plossu - jedného z najznámejších francúzskych fotografov súčasnosti.

Výstava je prvou samostatnou prezentáciu tohto autora na Slovensku a predstaví výber 35 z jeho fotografií prítomných v zbierkach Centre National des Arts Plastiques.

Kurátor výstavy: Pascal Beausse

Galéria Francúzskeho inštitútu, 8. - 30. november 2015, vernisáž v sobotu 7. novembra 2015 o 16.00

Bernard Plossu, Mexiko, zo série Sprostredkované krajinky, 1966
Inv. : FNAC 971126, Centre national des arts plastiques (France), © SAIF, /CNAP/

Bernard Plossu sa narodil vo Vietname roku 1945. Fotografovať začal ako trinásťročný na Sahare so skrinkovým fotoaparátom a dnes je jedným z najznámejších francúzskych fotografov. Vyrastal v Paríži a v rokoch 1977 až 1985 žil v Novom Mexiku, USA. Plossu, Claude Nori, Gilles Mora a Denis Roche založili spolu časopis Cahiers de la Photographie.

 Práce Bernarda Plossu získali väčšiu autobiografickú intimitu prostredníctvom miest, objektov a pohľadov. Jeho fotografie nenesú odkaz, sú to intuitívne obrazy oslobodené od obvyklých pravidiel, skice zachytávajúce prchavú povahu vizuálnych dojmov. Bernard Plossu nasledoval smer známy ako „subjektívny realizmus“, keď sa zdá, že témy majú sociálnu povahu, ale fotograf sa snaží väčšmi vyjadriť niečo, čo kolega nazval „osobnou vibráciou... autobiografickým znamením“.

Bernard Plossu je básnik, ktorý používa jazyk fotografie a citlivo evokuje pocity. Je to estét. V jeho vízii sú rôzne krajiny či štáty „miestami duše“, sú bez hraníc. Nesnaží sa vysvetľovať, za dôležitú považuje vášeň pre svet a pre ľudí, smeruje ďaleko za fotografickú prax v bežnom slova zmysle. Túži po vernej reprezentácii sveta, ktorá však obsahuje krásu skrytú za zdanlivo neatraktívnym povrchom.

Francúzsky inštitút na Slovensku a francúzske Národné centrum pre výtvarné umenia (Centre National des Arts Plastiques - CNAP), v spolupráci s Mesiacom fotografie v Bratislave ponúkajú prvú samostatnú výstavu fotografií Bernarda Plossu na Slovensku prezentujúcu výber fotografií autora zo zbierok CNAP-u. Výstava predstavuje 30 fotografií z cyklov Sprostredkované krajinky a Pred úsvitom.

 

Táto výstava je organizovaná v spolupráci s:

Foto z vernisáže: