Výstava „Jessica Pliez: Rozpustné portréty“ (7.‑26. november 2015)

Mladá francúzska fotografka Jessica Pliez vo svojej tvorbe experimentuje rôznymi médiami a fotografickými technikami. Vo svojom aktuálnom projekte vytvára portréty zložené z fotografií viacerých osob, často slávnych osobností či filmových postáv.

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava, 2. poschodie, 7. - 26. november 2015, vernisáž v sobotu 7. novembra o 15.30
 


„Vo svojom fotografickom výskume upravujem fotografické portréty pomocou rôznych techník na rôznych médiách. V prvom pláne experimentujem s fotografickými technikami, ktoré mi umožňujú dosiahnuť jedinečný a nereprodukovateľný výsledok. Prostredníctvom týchto kompozícií portrétov skúmam podobnosti snažiac sa odpovedať na otázky identity a pôvodu. Vytvárajúc stretnutia medzi postavami a osobami, staviam sa do polohy pozorovateľky, v ktorej pozorujem seba samú. Tieto mixáže živých tvorov (ľudí) vyvolávajú otázky ohľadom telesného i emocionálneho pôvodu. Tieto prímesi vytvárajú databázu, ktorej zámerom je demonštrovať emóciu, ktorá je spoločná a zdieľaná mimo fyzickú prítomnosť ako i odhaliť pomocou vystrihovania a priehľadnosti, materiálnu realitu média.“

Jessica Pliez

Viac na stránke autorky

Výstava je organizovaná v spolupráci s: