Európa a Afrika - diplomatické vzťahy a rozvojová spolupráca (27. novembra 2015)

 

Francúzsky inštitút na Slovensku má tú česť privítať na Slovensku pána Gilles DESESQUELLES, bývalého veľvyslanca, šéfa Delegácie Európskej únie v Čade, v súčasnosti veľvyslanca neziskovej organizácie African Parks Network, ktorý nám priblíži diplomatické vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou v piatok 27. novembra o 17.30 hod. v galérii Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 7, Bratislava).

Pán Desesquelles sa zameria vo svojej prednáške aj na rozvojovú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Prednáška bude vo francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny.

 

                                                                     ***************

 

Gilles DESESQUELLES

PhD, politické vedy, Univerzita v Amiens

Diplom DEA, politické vedy, Univerzita v Amiens : Bakalársky diplom, verejné právo

Veliteľ Národného rádu za zásluhy Čadskej republiky a ďalšie štátne vyznamenania

Po krátkej kariére vo francúzskej verejnej správe začal Gilles DESESQUELLES v roku 1978 svoje pôsobenie v službách Európskej komisie do roku 2011. V európskych inštitúciách sa spočiatku venoval medzinárodným poľnohospodárskym otázkam, osobitne príprave pozície EK v medzinárodných organizáciách (WTO, FAO, UNCTAD, WFP…) a úzko spolupracoval s Ministrom Edgardom Pisani.

Od roku 1990 sa venoval rozvojovej politike v Afrike, kde pôsobil vo viacerých krajinách: Džibutsko, Kongo, Senegal, Komory, Togo a Čad ako radca, Chargé d’Affaires a neskôr veľvyslanec.  Počas svojho pôsobenia v Afrike sa zameriaval hlavne na  politický dialóg, zohral úlohu facilitátora v Komorách,  v Togu a v Čade.

Angažuje sa tiež v oblasti ochrany životného prostredia  v rámci PPP projektov pre správu národných parkov v Afrike. Po ukončení pôsobenia v inštitúciách EÚ začal spoluprácu s neziskovou organizáciou African Parks ako jej veľvyslanec. Je podpredsedom  predstavenstva parkov Odzala-Kokoua (Kongo), Zakouma (Čad) a člen predstavenstva parku Garamba (Kongo). 

 

 

Pohľad späť:

V piatok 27. novembra mal na Francúzskom inštitúte na Slovensku konferenciu pán Gilles Desesquelles, bývalý Veľvyslanec Európskej únie v Čade, o diplomatických vzťahoch medzi Európou a Afrikou. Ďakujeme, že ste prišli v hojnom počte.

Pán Desesquelles poskytol rozhovor Jacquesovi Hoflackovi z Medzinárodného rádia Slovensko: 

http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/economie-monde/95351/cop21-lafrique-fera-un-effort

Viac fotografií nájdete na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1245017415514284.1073741834.850481518301211&type=3​