Medzinárodná konferencia: "Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?" (26. novembra 2015 o 9:00)

 

V rámci cyklu názorových diskusií o « Inovatívnom meste », ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košie 2013, IFS, mesto Bratislava-magistrát mesta a IUR organizujú medzinárodnú konferenciu s názvom « Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj? » ktorá sa bude konať 26. novembra 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Vedeckú koncepciu konferencie zastrešila Alena Kubova-Gauché, architektka a historička slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku, ktorá bude zároveň konferenciu aj moderovať. Na konferencii vystúpia aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými výzvami miest: Henry Chabert a Jean-Pierre Charbonneau. 

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi a poukázať na stratégie premeny mesta, ku ktorým navádza možný rozdiel v ponímaní územného plánu a projektu mesta. Viaceré otázky určujú smer diskusie. V čom spočíva dnes význam územného plánu? Aké sú jeho hlavné ciele? Nakoľko sa zmenili podmienky realizácie dlhodobého plánu rozvoja mesta? Je možné zaviesť do návrhu výzvy trvalo udržateľného rozvoja?  Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie? Z čoho vychádzať, čo treba preskúmať ak ide o projekt premeny mesta? 

Na stiahnutie: Pozvánka/program