Étienne Manac’h : denník francúzskeho diplomata v Bratislave v rokoch 1946-51 (13. október 2011)

P R E D N Á Š K A
štvrtok 13. októbra 2011 o 18.00

Francúzska rezidencia (vstup na pozvánku)

Bérénice Manac’h, dcéra francúzskeho diplomata Étienna Manac’ha, ktorý pôsobil ako generálny konzul v Bratislave, predstaví druhý diel denníka svojho otca (vydaný v r. 2008) podávajúci diplomatovo osobné svedectvo o období temných rokov histórie povojnového Československa.

Prednáška vo francúzštine so simultánnym tlmočením.


Étienne Manac’hÉtienne Manac’h (1910-1992) viedol naozaj výnimočný život. Po krátkej kariére v školstve pôsobil v rokoch 1941 až 1945 ako člen francúzskeho odboja a potom ako diplomat. Jeho diplomatická kariéra ho v r. 1945 zaviedla do Prahy ako prvého tajomníka Francúzskeho veľvyslanectva. Potom pôsobil na pozícii generálneho konzula v Bratislave a to až do roku 1951, keď bol vyhostený z územia Československa kvôli "nepriateľským aktivitám". Svoju kariéru ukončil ako veľvyslanec v Číne.

Jeho dcéra Bérénice vydáva v roku 2008 Denník Étienna Manac’ha, ktorého druhá časť je venovaná práve týmto temným rokom histórie povojnového Československa.

Bérénice Manac’h pricestuje do Bratislavy, aby tu, v meste v ktorom prežila časť svojho detstva, predstavila práve túto časť denníka v ktorej Étienne Manac’h podáva osobné svedectvo o vtedajších udalostiach.