Vyhlásenie výsledkov druhého kola Ceny M. R. Štefánika

Odborná komisia pre hodnotenie spoločných projektov, ktorá zasadla dňa 6. novembra, sa rozhodla oceniť projekt Prof. RNDr., DrSc. Petra Moczoa, s názvom "SIMSHA - ADVANCED NUMERICAL SIMULATIONS FOR DETERMINISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT". Projekt z oblasti seizmických údajov, prevažne v okolí jadrových centier, bol uskutočnení súčasne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a v geofyzikálnom internom laboratóriu a tektonicko-fyzikálnom laboratóriu na Univerzite v Grenóbli.

Víťazný kolektív preberie cenu dňa 14. decembra na Ministerstve školstva SR za prítomnosti francúzskeho veľvyslanca na Slovensku a Ministra školstva SR.

Vyhlásenie výsledkov:

/media/de/a4/ebf0f51dc06b3cddeea20516ca0f/annonce-des-resulats-signe.tif