Seminár právnickej francúzštiny (26.‑28. október 2011)

Seminár so zameraním na právnickú terminológiu vo francúzskom jazyku, určený pre sudcov a frankofónnych funkcionárov slovenského ministra spravodlivosti, sa uskutočnil v dňoch 26. až 28. októbra 2011 v Justičnej akadémii SR v Omšení.

V rámci francúzsko-slovenskej technickej spolupráce v oblasti spravodlivosti sú každý rok organizované dva takéto semináre.

Posledný seminár sa konal v dňoch 9. až 11. marca 2011

J.E.P. Bruno sa pri tejto príležitosti stretol s pánom Petrom Hullom, riaditeľom akadémie a rovnako aj so skupinou frankofónnych právnikov.

Justičná akadémia, ktorá vznikla v roku 2004 je nezavislá inštitúcia, ktorá organizuje kontinualne vzdelávanie sudcov a prokurátorov. Justičná akadémia je členom medzinárodných asociácií justičných škôl Lisabonskej siete, ktorá pôsobí pod záštitou Rady Európy a Europskej siete právneho vzdelávania

V rokoch 2007/2008 Justičná akadémia začala s bilaterálnou spoluprácou s partnermi skupiny V4 a podpísala bilaterálne zmluvy v oblasti medzinárodnaj spolupráce s týmito inštitúciami : • Národná justičná škola (Poľsko) • Justičná akadémia Maďarska • Justičná akadémia Česka• Národná sudcovská škola (Francúzsko).

Visite de S.E.M. Jean-Marie Bruno à l’Académie de Justice
Visite de S.E.M. Jean-Marie Bruno à l’Académie de Justice