Workshop "Karikatúra za ľudské práva" s Mandorom pri príležitosti Medzinárodného Dňa Ľudských Práv (10. december 2015)

Workshop

Ak radi kreslíte, ste vo veku od 15 do 26 rokov a zaujímajú vás dôležité a aktuálne svetové témy ako

Utečenci, práva detí, práva žien a ich rola v udržaní mieru

neváhajte sa prihlásiť na druhý ročník workshopu, ktorý sa bude konať dňa

vo štvrtok 10. decembra 2015 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v Poľskom inštitúte v Bratislave

Nám. SNP 27

Tento rok prijal pozvanie karikaturista známy pod umeleckým pseudonymom MANDOR, ktorý v hlavnej pozícii vystrieda karikaturistu DANGLÁRa.

Súčasťou workshopu bude premietanie filmu Burden of Peace, ktorý sa priamo dotýka tém, na ktoré budú účastníci reagovať prostredníctvom karikatúry.

Podmienky účasti:

Účasť na workshope si môžete bezplatne zabezpečiť záväznou registráciou na tomto e-maile:

registracia.polsky.institut@gmail.com

Viac informácii na: http://www.polinst.sk

V rámci registrácie je nutné uviesť:

meno, priezvisko, dátum narodenia, kontakt

Kapacita workshopu je 30 účastníkov. Rozhoduje poradie registrácie.

Hromadné registrácie nebudú uznané, každý účastník sa musí registrovať samostatne!

Podujatie sa uskutoční vďaka nasledujúcim inštitúciám spolupracujúcim v združení EUNIC Bratislava:
Goetheho inštitút v Bratislave
Poľský inštitút v Bratislave

Holandské veľvyslanectvo v Bratislave
Francúzsky inštitút na Slovensku
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

Výstava

Diela, ktoré účastníci workshopu vytvoria, budú ešte toho istého dňa o 17.00 hod predstavené a vystavené v Poľskom inštitúte v oknách od Klobučníckej ulice.