Prednáška « Keltská spojka medzi Francúzskom a Slovenskom » (27. januára 2016, 18.00)

Prednáška PhDr. Margaréty Musilovej z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, sa bude zaoberať porovnávaním a vzťahmi dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred Kristom, Bibracte (Burgundsko, Francúzsko) a Bratislavy s Rímskou ríšou.

Na príklade Bratislavského hradu, kde boli v rokoch 2008 – 2014 objavené architektúry vykazujúce rímske stavebné techniky spolu s hnuteľnými nálezmi rímskeho charakteru, napr. vínnymi amforami, Vám archeologička Margaréta Musilová porozpráva zaujímavosti o bratislavskom oppide, načrtne Vám itinerár, keltskú trasu, po ktorej sa môžete na potulkách Bratislavou vybrať.

Samotné sídlo Francúzskeho veľvyslanectva a kultúrneho inštitútu, Kutschersfeldov palác na Hlavnom námestí, stojí na pozostatkoch keltského osídlenia, v roku 1994 tu bola archeologickým výskumom MÚOP (Mestský ústav ochrany pamiatok) nájdená strieborná minca tetradrachma s nápisom NONNOS.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava, streda 27. januára 2016 o 18.00, prezentácia v slovenčine

Pozvánka na stiahnutie