Pohľad späť: Open Studio / francúzsko-nemecký projekt 2015

OPEN STUDIO je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh - IN (Katedra intermédií a multimédií, VŠVU). Jeho cieľom je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta. Počas ich návštev v rozpätí 5 až 7 dní sa pre študentov realizovali workshopy a tútorské konzultácie.

V roku 2015 na základe podpory Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu vznikla špeciálna edícia projektu pod názvom Open Studio/French-German Edition, počas ktorej boli pozvaní umelci z Francúzska a z Nemecka.

Sériu verejných prednášok, ktoré boli súčasťou projektu otvoril Christoph Keller v apríli s prednáškou « Experiments on trance » ďalším pozvaným umelcom bol Ferenc Grof, predstaviteľ parížskeho kolektívu Société Réaliste. V novembri prijala pozvanie filmova kurátorka, kritička a profesorka Marie Canet. Verejnosti predstavila štyri krátkometrážne filmy (Hector Castells-Matutano: Pink, Jumana Manna: A Sketch of Manners, Pauline Boudry / Renate Lorenz: Opaque, Brice Dellsperger: Body Double).

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Francúzskym inštitútom a Goethe inštitútom v Bratislave.