Koncert k 100. výročiu narodenia Henriho Dutilleuxa (21. a 22. január 2016, 19.00)

Pri príležitosti 100. výročia narodenia francúzskeho hudobného skladateľa Henriho DUTILLEUXA, Slovenská filharmónia a Ladislav SZATHMÁRY, slovenský violončelista žijúci vo Francúzsku, spoločne predstavia skladateľov Koncert pre violončelo a orchester známy i pod titulom Tout un monde lointain (Celý vzdialený svet).

Dielo odznie v slovenskej premiére 21. a 22. januára 2016 o 19.00 v koncertnej sieni SF (Reduta).

Na koncerte odznie i kantáta La Damoiselle élue Clauda Debussyho a Stabat Mater“ Karola Szymanowského so skvelou sopranistkou Simonou Houda Šaturovou. Diriguje Fabrizio Ventura.

Viac informácii nájdete na:

http://www.filharmonia.sk/events/event/a5-dutilleux-debussy-szymanowski-sk-2/