Výstava „PHENOgraphies“ Francisa Teyniera (2. ‑ 27. február 2016)

Francúzsky inštitút na Slovensku Vás srdečne pozýva na fotografickú výstavu

Francis Teynier 

« PHENOgraphies » ©

(Fotografické Fenomény)

2. - 27. február 2016

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž: utorok 2. februára 2016 o 18.00

 

Značnú časť svojho života prežil Francis Teynier mimo svojej rodnej krajiny, ktorou je Francúzsko. Niekoľko rokov pracoval aj na Slovensku (v Žiline) a vybudoval si silné osobné vzťahy s našou krajinou.
Jeho aktívny spôsob života sa nezmenil ani po odchode na zaslúžený odpočinok. Naďalej je aktívny vo viacerých oblastiach, avšak fotografovanie patrí jednoznačne na jedno z popredných miest. Okrem tém ako urbanizmus a architektúra, sa zameriava na sériu „phénographies“, vyznačujúcu sa tým, že abstrakcia je len zdanlivá.

 

 

 

„Podľa čínskej filozofie, každý fenomén vo vesmíre vzniká z nestabilnej kombinácie piatich elementov, ktorými sú drevo, voda, oheň a kov, so svojimi doplňujúcimi a odporujúcimi si vzťahmi.“

 

Už mnoho rokov sa zaoberám fotografovaním dreva, vody, kameňov,... hlavne pre ich často veľmi grafické vzory. Počas pobytu na francúzskom ostove La Réunion, kde žije silná čínska komunita, som si uvedomil, že to čo som pozoroval pomocou svojho fotoaparátu, folo predovšetkým 5 elementov tvoriacich základ tejto filozofie.

 

„Predpokladajúc, že vesmír je nekonečný, pripadalo mi logické, že akákoľvek  kombinácia týchto elementov musí korešpondovať s minulým, súčasným i budúcim fenoménom vo vesmíre.

 

Séria PHENOgraphies“ je fotografickým prekladom týchto princípov: sú to akési „okná“, cez ktoré si každý človek môže predstaviť fenomén vzbudzujúci jeho predstavy – na základe osobných zážitkov, spomienok a prežívania. Nie je dôležité, či sa zameriame na mikroskopické alebo naopak na kozmické rozmery: všeobecným a základným prvkom tejto práce je zámerné vynechanie akéhokoľvek priestorového a časového rozmeru. To je tiž dôvodom, prečo som sa rozhodol svoje fotografické obrazy nepomenovať.“

 

Séria PHENOgraphiesbola vyrobené exkluzívne iba z fotografií piatich elementov. Vo väčšine prípadov farby rezultujú z prirodzenej kombinácie použitých elementov. Končný obraz vzniká úpravou jednotlivých vrstiev, ich jasu, kontrastu a svetla.“

 

 

„V procese „vyvolávania“ fotografie každého fenoménu, sa tento „ustáli“, povedané rečou fotografa, v momente, keď začne vzbudzovať vo mne zmes známych  a neznámych, nestabilných a protichodných predstáv. Dúfam, že výsledný efekt priam zarážujúcej zvedavosti môže byť nákazlivý aj pre ostatných.“

Francis Teynier, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Teynier

 

Ročník 1947. Študoval literatúru, politické vedy, ekonómiu a urbanizmus. Viac ako 20 rokov pracoval na rôznych pozíciách medzinárodne v bankovom sektore. Od roku 2009 je na dôchodku a býva v Saintes (Charente-Maritime) vo Francúzsku.

„Už od čias, keď mi starý otec daroval starý Kodak 6x9 a v dôsledku veľa cestovania už ako dieťa, fotografia ma vždy fascinovala. Mojimi obľúbenými témami sú mestá, ulice, architektúra a grafické objekty. Od roku 2012 sa zameriavam na „PHENOgraphies“, série fotografií skúmajúce neznáme reality, a kde abstrakcia je len zdanlivá.“

 

Publikácie:     

  • „France Photographie“, Revue Fotografickej federácie Francúzska, dec.  2012

 Výstavy:

  • Kodaň, 1/2013
  • Saint-Germain-en-Laye, 3/2015
  • SubliPix / Parížske akvárium, 3/2015
  • Le Ham, 5/2015
  • Vincennes Image Festival, 6/2015
  • Bièvres, 6/2015
  • La Loupe, 7/2015
  • Bratislava, 2/2016

 

Kontakt:

www.francisteynier.fr

photo@francisteynier.fr