Francúzske filmy ocenené na 13. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Bratislava (9. november 2011)

Dva francúzske filmy boli ocenené na 13. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Bratislava (www.iffbratislava.sk).

Film "17 filles (17 dievčat)" v réžii Delphine a Muriel Coulinových získal Cenu študentskej poroty, zatiaľ čo film "Présumé coupable (Obvinený)" režiséra Vincenta Garenqa zvíťazil v jednej z najprestížnejších kategórií - Cena na najlepšiu réžiu - ktorú udelila hlavná porota festivalu.

Obe ceny v mene ocenených prevzali zástupcovia Francúzskeho inštitútu na Slovensku v rámci slávnostného záverečného večera festivalu spojeného s odovzdávaním festivalových cien ktorý sa uskutočnil 9. novembra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Obe ceny budú čoskoro odoslané laureátom.

17 filles (17 dievčat) Presumé coupable (Obvinený)
17 filles (17 dievčat)
r. Delphine a Muriel Coulinové
Cena študentskej poroty
Presumé coupable (Obvinený)
r. Vincent Garenq
Cena za najlepšiu réžiu