Čo bude nasledovať po Konferencii o klimatických zmenách Paríž 2015? (15. február 2016 o 10.40)

Parížska dohoda schválená na 21. konferencii OSN o klimatických zmenách v decembri 2015 (COP21) predstavuje historický posun vpred. Táto ambiciózna dohoda podpísaná všetkými krajinami sveta má za cieľ udržať úroveň globálneho otepľovania pod hranicou 2°C.
 
Okrem samotnej dohody sa vďaka konferencii podarilo do klimatickej agendy zapojiť po prvýkrát v takom rozmere množstvo dôležitých mimovládnych aktérov. Viac ako 5000 miest, regiónov, podnikov, investorov a mimovládnych organizácii zo 180 krajín sa ju zaviazalo dodržiavať. Výhybku na trať znižovania emisií uhlíka sa podarilo konečne preklopiť.
 
Zatiaľ čo bol rok 2015 v znamení rokovaní a stretnutí, v roku 2016 sa musí prejsť k činom a napĺňaniu dohôd. Rok 2016 sa teda stane rovnako dôležitým ako rok 2015! Avšak, čo konkrétne sa bude diať?

Príďte sa o tom porozprávať s hlavnou vyjednávačkou slovenskej delegácie na konferencii Paríž 2015, pani Gabrielou Fischerovou z Ministerstva životného prostredia SR. Prenáška sa uskutoční v slovenčine dňa 15. februára 2016 o 10.40 hod na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v miestnosti P4 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Podujatie je organizované frankofónnou študentskou asociáciou EFPOLIT.

Pozvánku na podujatie nájdete aj na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1710027959235559/