Jazykové stretnutie FLEM (29.2.2016 o 18.30)

Každý pondelok sa frankofónni a frankofilni priaznivci rôznych národností stretávajú na FLEMe (French language exchange meeting) v kaviarňach a diskutujú spolu vo francúzskom jazyku. Dňa 29. februára sa toto priateľské konverzačné podujatie uskutoční v Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pondelok 29. februára 2016 o 18.30. Vstup voľný.

Viac