Soirée „Slovensko vo Frankofónii, frankofónia na Slovensku“ (2. marec 2016, 18.00 h)

Pri tejto príležitosti objavíte význam pojmu frankofónia, jeho výzvy, hodnoty, ciele nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pozvaní hostia vyjadria svoj vzťah ku frankofónii: Emmanuelle Daill, atašé pre jazykovú spoluprácu, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku; Cathy Bunkan, chargée d’affaires, Veľvyslanectvo Kanady; Ján Škoda, bývalý slovenský veľvyslanec, riaditeľ odboru diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica na MZVaEZ SR; Youssef el Beybi, zakladateľ skupiny „FLEM“ (French Language Exchange Meeting).

Podujatie bude moderované pani Tatianou Linetovou a bude spestrené piesňami, krátkometrážnymi filmami a reportážami.

Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11, streda 2. marca 2016 o 18.00 h

Podujatie v slovenčine a francúzštine, simultánne tlmočenie zabezpečené.