Francúzsky a Goetheho inštitút „kritizujú“ festival Jeden Svet workshopom filmovej žurnalistiky "NISIMAZINE" (29. nov. ‑ 4. dec. 2011)

29. november – 4. december 2011 / v rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, Bratislava

12. ročník festivalu Jeden Svet poskytne na svojej pôde priestor novinárskej mladi, aby každodenne uverejňovali festivalový magazín a video blog. Mladí začínajúci novinári zo Slovenska, Nemecka a Francúzska sa s nami budú deliť o svoje úvahy k premietaným filmom, ponúknu nám rozhovory, obrazové aktuality z festivalu.
Táto prax, poňatá formou stáže, im umožní všestranne rozvinúť svoj novinársky talent pod vedením francúzskeho a nemeckého tútora, ktorí s spolupráci pozvú aj filmových novinárov z Bratislavy. Stáž má byť okrem praktického školenia aj dobrou príležitosťou na dialóg medzi odborníkmi na filmovú kritiku a dokumentárny film z rôznych kultúrnych oblastí.

Magazín „Nisimazine“ bol už publikovaný na mnohých filmových festivaloch svetového renomé v mestách ako Cannes, Abu Dhabi, Rio de Janeiro alebo Teherán. Tento rok prichádza po prvýkrát do strednej Európy !

Tento workshop je organizovaný združením Nisi Masa, európskou sieťou pre mladú kinematografiu a organizátor workshopov Nisimazine v celom svete, a festivalom Jeden svet, s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Goetheho inštitútu v Bratislave. Projekt finančne podporil Francúzsko-nemecký fond v tretích krajinách. Koordinátorom a jedným z tútorov workshopu je predstaviteľ združenia Nisi Masa pán Matthieu Darras.

Viac informácií na :

Nisimazine Bratislava :

… na stiahnutie : … online verzia :

Video blogy :