Konferencia: Aká energetická stratégia pre Európu? (17. marca 2016, 14h)

V rámci frankofónneho mesiaca a pred podujatím fóra Študenti – Podniky, sa bude konať konferencia na tému energetickej politiky v Európe. Pán Alain Buzelay, emeritný profesor na Univerzite Lorraine a odborník na túto tému bude vo francúzštine viesť túto konferenciu.

Problematika energetiky v Európe sa nemôže obmedzovať len na boj proti klimatickému otepľovaniu opäť oživenému poslednými zmluvami z Paríža, počas COP 21. Musí sa rozšíriť na rôzne techniky inovácie umožňujúce najlepšiu efektivitu produkcie a energetického využitia. Realizácia tohto dvojitého cieľu ukladá Európe prekonať ekonomiku nadiktovanú ponukou a ekonomikou vedenou dopytom, ale taktiež využiť stratégiu substitúcie a stratégiu optimalizácie.

Spoločenská miestnosť V-2, Budova rektorátu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

*ALAIN BUZELAY je emeritný profesor na Univerzite Lorraine. Člen Cerefige (Európske centrum výskumu Finančnej ekonómie a Riadenia podnikov). Nositeľ katedry Jeana Monneta ad personam. Vyučujúci v Európskom Univerzitnom Centre v Nancy a na Univerzite Paris I Panthéon - Sorbonne. Medzinárodný odborník na hodnotenie univerzít (Qualitas – CEENQA, Düsseldorf).