Prednáška pána Jeana-Luca Le Bras : „Sufistické rády a politika v rokoch 1900-1950 v moslimskej Afrike“ (23. marca 2016, 18:00)

Jean-Luc Le Bras, historik a bývalý Šéf Misie pre spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v Senegale, nám predstaví sufistické rády v moslimskej Afrike a ich vplyv na politiku. Pp prednáške vo francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením bude nasledovať diskusia.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava, 23. marca 2016 o 18.00 hod. Vstup voľný.

O prednáške

Cieľom prezentácie sufistických rádov v západnej Afrike je oboznámiť poslucháčov so základnými informáciami o islame v tejto časti kontinentu, jeho pôvode, organizácii a jeho postoji voči súčasnému džihádizmu.

Prítomnosť islamu v západnej Afrike siaha do relatívne dávnej minulosti (v stredoveku ide spočiatku hlavne o mestá s rozvinutým obchodom a neskôr približne od 18. storočia sa toto náboženstvo presúva aj na vidiek).

Avšak súčasná organizácia islamu v západnej Afrike je pomerne nová a vznikla paradoxne v čase, keď bol tento región kolonizovaný Francúzskom (koniec 19. a začiatok 20. storočia). Tvoria ho hlavne sufistické bratstvá, ktoré vedú potomkovia ich zakladateľov, čo je isté špecifikum a pre niektorých zároveň vysvetlením, prečo tento druh islamu odoláva súčasnej radikalizácii.

Tieto bratstvá sú však historicky prepojené na centrá v Magrebe (Alžírsko) alebo na Strednom východe (Irak) a tak v Sahare vzniká hnutie AKIM (Al-Káida v islamskom Magrebe) so všetkými jej dôsledkami od Alžírska až po západnú Afriku (Mali, Burkina Faso, Nigéria).

 

Jean-Luc LE BRAS

Narodil sa na Madagaskare, úspešne zložil na univerzite francúzsku štátnu skúšku tzv. agrégation z geografie. V rokoch 1973-2012 pracoval na Ministerstve pre spoluprácu na agende dekolonizácie, neskôr na Ministerstve zahraničných vecí v rámci rozvojovej pomoci.

Pôsobil ako učiteľ na Ecole Normale supérieure v Antananarive, ako Kultúrny radca v Gabone a na Pobreží Slonoviny, neskôr ako Šéf Misie pre spoluprácu v Rovníkovej Guinei, v Strednej Afrike a v Senegale.

Tieto pracovné pozície mu umožnili kontakt s rôznymi kultúrami, najmä s islamskou spoločnosťou v západnej Afrike.