Inaugurácia nových priestorov Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny a ich program frankofónie

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny SAUF slávnostne inaugurovala nové priestory sídla asociácie v priestoroch Katedry románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šoltésovej 4).

 

Francúzsky inštitút na Slovensku Vám ponúka program frankofónie organizovaný touto asociáciou v spolupráci s Katedrou románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vstup voľný.

PROGRAM

 

 

 

www.sauf.sk