Prednáška: Karol Koloman Kulašik: „Francúzi v Rákociho povstaní a francúzska vojenská tradícia na Slovensku“ (6. apríla 2016, 18:00)

Povstanie uhorských protestantov vedených Rákocim bolo najväčším vystúpením Maďarov proti Viedni. Zápas Francúzska s Rakúskom o udržanie rovnováhy síl na Európskom kontinente v rámci vojny o Španielske dedičstvo (1701 - 1714) viedlo zo strany Ľudovíta XIV. ku podpore stavovských povstalcov v Uhorsku. Paríž diplomaticky uznal povstalcov a podporil ich nielen finančne ale aj vojensky. Rozhodujúcim obratom v najväčšom stavovskom povstaní bola bitka pri Trenčíne 3. augusta 1708.

Porážka Rákociho pri Trenčíne je jeden z dôležitých momentov zvratu v historickom vývoji Uhorska, ktorý znamenal etablovanie Rakúska ako Európskej veľmoci.

Priama správa o priebehu zrážky medzi cisárskymi a povstalcami publikovaná v týždenníku vydávanom v Bratislave je najstaršou známou správou priameho účastníka bitky v dejinách žurnalistiky.

Galéria Francúzskaho inštitútu , Sedlárska 7, Bratislava, streda 6 apríla 2015 o 18.00. Prednáška v slovenčine. Vstup voľný.

********************************************************************

Doc. PhDr. Karol Koloman Kulašik, CSc.

Štúdoval históriu a archeológiu na Univerzite v Bratislave a v Brne. Absolvent vojenskej akadémie v Brne. Slúžil v armáde, učil na vojenskej akadémii. Pracoval pre Ministerstvo obrany SR ale aj pre Ministerstvo zahraničných vecí SR ako veľvyslanecký radca vo Viedni a Berlíne. Je členom klubu “Politické a strategické štúdie” na Vojenskej akadémii vo Viedni. Dosiahnutá hodnosť plukovník.