Prednáška pani Ioany Popa „Prekladať s obmedzeniami“ (12. apríla 2016, 18.00)

Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a s CEFRES v Prahe vás pozýva na prednášku pani Ioany Popa na tému:

„Prekladať s obmedzeniami: Sociologická štúdia transferov literatúr z východnej Európy do Francúzska počas Studenej vojny“.

Pani Ioana Popa, pôsobí ako vedecká pracovníčka na CNRS a École des Hautes Études en Sciences Sociales a prednáška vychádza z jej vlastnej publikácie „Prekladať s obmedzeniami. Literatúra a komunizmus (1947-1989)“, ktorú v roku 2010 vydalo vydavateľstvo CNRS v edícii Culture & Société.

Galéria Francúzskeho inštitútu, utorok 12. marca 2016 o 18.00.
Prednáška vo francúzštine. Vstup voľný

 

Popis knihy:

Kniha predstavuje čitateľovi „komparatívnu analýzu literárnych diel prichádzajúcich do Francúzska z krajín ako: Poľsko, Maďarsko, Československo a Rumunsko. Historicko-sociálne štúdia sú situované v politizovanom kontexte literárnej domény príchodom autoritatívneho režimu do východnej Európy po druhej svetovej vojne. Na základe hlavnej myšlienky knihy, vzťah medzi kultúrami, politikami a štátmi predurčuje prúdenie pôvodných literatúr v tomto geopolitickom priestore ako aj prestredníctvom oblasti, cez ktoré prichádza."

 

Viac

 

http://lectures.revues.org/1343