Premietanie dokumentárneho filmu o Pierrovi Wissmerovi (20. apríl 2016, 18.00)

Pri príležitosti stého výročia narodenia francúzskeho skladateľa Pierra Wissmera, Symfonický orchester slovenského rozhlasu odohrá koncert pod taktovkou Alaina Pârisa. Usporiadanie koncertu podporila asociácia Action musicale Pierre Wissmer.

Francúzsky inštitút na Slovensku pri tejto príležitosti premietne dokumentárny film o skladateľovi v režii Erica Darmona, ktorý uvedie sám dirigent Alain Pâris.

Projekcia filmustreda 20. apríla 2016 o 18.00 v galérii Francúzskeho inštitútu, v pôvodnej verzii s anglickými titulkami, vstup voľný
Koncertpiatok 22. apríla 2016 o 19.00 v Slovenskom rozhlase vo Veľkej sále, Mýtna 1. Vstupenky na koncert si môžete zarezervovať a vyzdvihnúť v sieti Ticketportal.

 

Dielo skladateľa Pierra Wissmera nesie znaky jeho pôvodu, jeho učiteľov a obdobia, v ktorom žil. Týmto spôsobom prevzal všetky vplyvy, zmocnil sa ich a často ich spojil do jedného celku. Čerpal hlavne vo svojej vlastnej fantázii a k tvorbe ho nasmerovala vôľa a cieľavedomosť.

Pierre Wissmer sa stal slávnym najmä vďaka svojej opere Marion (1945) uvedenej v opere Opéra-Comique de Paris. Vo Francúzsku sa preslávil aj šťastnou hudbou „musique heureuse“. Počas svojej kariéry získal rôzne ocenenia, napr. Veľkú cenu švajčiarskeho rádia za svoje dielo „Histoire d’un Concerto“, Veľkú cenu Paula Gilsona za oratórium „Le quatrième Mage“ a Veľkú hudobnú cenu mesta Paríž za dielo „Quadrige“.

V roku 1973, Pierre Wissmer vystriedal Andrého Francoisa Marescottiho na pozícii vyučujúceho skladby a orchestra na konzervatóriu v Ženeve.

Diváci obdivujú jeho tvorbu, tlieskajú nie len na baletoch a lyrických predstaveniach ale aj na úspešných veľkých symfonických či koncertných dielach.

Všetci postrehnú v jeho tragickej a vyrovnanej tvorbe črty človeka, ktorého silné myšlienky sa len ťažko opisujú a sprostredkujú inak, ako hudbou.

 

Program koncertu:
Gabriel Fauré – Pélleas a Melisanda, suita
Pierre Wissmer – Koncert pre klavír a orchester
Ernest Chausson – Poéme pre husle a orchester, op. 25
Claude Debussy – More
Účinkujú:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Alain Pâris – dirigent
Dana Ciocarlie – klavír
Marián Svetlík – husle

 

Viac: https://devin.rtvs.sk/clanky/koncerty/88783/koncertna-sezona-sosr-2015-2016

http://www.pierrewissmer.com/