Juraj Kollár : Bratislava-Paríž-Bratislava (31. január ‑ 28. február 2012)

VÝSTAVA
31. január - 28. február 2012
Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Vernisáž : 31. januára o 18.00
Kurátorka výstavy : Silvia Van Espen

Výstava Juraja Kollára v Galérii Francúzskeho Inštitútu v Bratislave je pozvánkou na spiatočný let Bratislava Paríž, v ktorej nám maliar predostiera svoj pohľad na obe destinácie. Bratislava zosobňuje východiskový bod, ktorý autora utváral, z ktorého profesionálne vzišiel (Juraj Kollár študoval na VŠVU v Bratislave) a do ktorého sa vracia. Dôverné domáce okolie, prechodené každodennosťou, je autorom prenesené na plátno voľnou ba priam až „živočíšnou maľbou“, črtajúcu väčší príklon k realizmu. Paríž, kam Juraj Kollár pravidelne „odlieta“ od ukončenia svojich štúdií, v ktorom sa môže človek voľne hodiny túlať bez toho, aby narazil na známeho, maliarovi ponúka potrebný duševný nadhľad. Na prostredie francúzskeho veľkomesta slovenský autor tak nazerá s väčším odstupom, čo preložil do výtvarnej podoby maľbou cez sieť. Oba prístupy spája práca s ľudskou figúrou zasadenou v urbánnom prostredí.

Výstava BRATISLAVA-PARIS-BRATISLAVA je, ako názov prezrádza, cestou tam a zase naspäť. Ide o autorovu osobnú skúsenosť s týmito hlavnými mestami. Výpoveď však nesie v sebe prvky univerzálnosti v oboch smeroch : vplyvu prostredia na človeka a naopak pohľad na človeka, ktorý svojím žitím premieňa krajinu.

Viac o umelcovi