Výstava „Inšpirácie“ Juraja Šufliarskeho (5. – 31. máj 2016)

Francúzsky inštitút na Slovensku
Vás srdečne pozýva
na vernisáž výstavy

JURAJ ŠUFLIARSKY

„INSPIRATIONS / LA FEMME – LE VIN – LA MUSIQUE“

(Inšpirácie / žena – víno – hudba)

Kurátor:
Bohumír Bachratý

Hudobní hostia:
Katarína Turnerová, harfa
Rajmund Kákoni, akordeón
Eugen Prochác, violončelo

Štvrtok 5. mája 2016 o 18.00

Galéria Francúzskeho inštitútu
Sedlárska 7, Bratislava

Výstava potrvá do 31. mája 2016

Juraj Šufliarsky

Hommage à A. R. II., 1989.
Kresba ceruzou, frottage, 68 x 62,4 cm

akademický maliar - grafik, grafický dizajnér, výtvarný pedagóg. Rodák z Detvy (6. 5. 1964). Výtvarné štúdiá v Bratislave, 1980-1984 Stredná umelecko-priemyselná škola, 1984-1990 Vysoká škola výtvarných umení (doc. Ján Lebiš a prof. Igor Rumanský), v Paríži, 1987-1988 École Nationale Supérieure des Arts Décoratif (prof. Jan Giannini). Člen Spolku výtvarníkov Slovenska - Slovenská výtvarná únia. Od roku 1994 35 individuálnych výstav a účasť na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí: Bratislava, Senec, Trnava, Topoľčany, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča, Košice, Prešov, Zakopané, Kalisz, Strážnice, Praha, Paríž... V roku 2010 tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts Paris, s dcérou Terezou, poslucháčkou Vysokej školy výtvarných umení. V roku 2014 katalóg Juraj Šufliarsky „Paris et moi / „Paris et nous“, texty Bohumír Bachratý.

Bisinger, 1988/2004.
Litografia, koláž, 15 x 10,5 cm

Juraj Šufliarsky - v trojici jedna veľká francúzska inšpirácia, tvorba a dielo: Žena - Víno - Hudba... V živote a v modernej kultúre západnej Európy 19. a 20. storočia, spočiatku hlavný a nosný prameň plodných inšpirácií a ciest k tvorivej slobode a umeleckej fantázii i pravde umenia. Jedinečný zdroj a platforma viacerých smerov a „izmov“ výtvarného umenia a literatúry, ale aj filozofie intuitivizmu a existencializmu - Bergson a Sartre a postmoderny. Krásne kúzlo: city a emócie, vášne a láska. Ľudské myslenie a poznanie v zložitom a dramatickom čase a priestore priamych ciest i v bludisku hľadanie zmyslu ľudského jestvovania. V dnešnom globalizovanom svete bez hraníc a často aj bez zodpovednosti ľudského konania a činov, už často iba francúzske spomienky, ozveny, návraty a nostalgia...

Grafik a maliar Juraj Šufliarsky, stredoslovák, zvolenčan i bratislavčan, je už od rokov svojho vysokoškolského výtvarného štúdia verný Francúzsku. Pozná jeho históriu a súčasnosť. Paríž. Kultúru a umenie. K jeho konkrétnym láskam patrí zakladateľ moderného svetového sochárstva Auguste Rodin. Zo sveta hudby Fréderic Chopin i hudba romantizmu, impresionizmu a moderny, šansónov i jazzu. Na nebi abstrakcií jeho inšpiračných múz sa vznáša „absolútna žena“, nielen podľa Guillauma Apollinaira. Opätovne reálnu chuť a značku majú rôznorodé vína podľa krajov a oblastí Vin de France. V roku 2014 vydaný katalóg umelca s jeho vyznaním „Paris et moi“ i s prehľadom francúzsko-slovenských (československých) vzťahov v umení po roku 1850, hovorí o tomto podrobnejšie.

Inspiré par Chopin XXI. La Rêverie, 2010/2011.
Kombinovaná technika, 41,5 x 29,5 cm

Bratislavská výstava Juraja Šufliarskeho je výberom z jeho staršej a novej tvorby. Sú to grafiky, kresby a sugestívne kombinované techniky z obdobia od roku 1989. Sú to diela oddaného vzťahu. Realistické reminiscencie i lyrické abstrakcie. Figurálne motívy ženských aktov. Milencov. Pocty Rodinovi. Inšpirácie Chopinom. Magické monochrómy, dynamické kresby, zvnútra žiariace farby. Harmónie a napätia. Ticho vo vnútri duše, nepokoj v tele i v tajomnej noci a vo svite mesiaca. Svetlá dňa a hudby. Niečo aj z prírody, niečo z večných dejín. Nad horizontom zeme letiaci letný deň a sen. Sen a Skutočnosť. To bol aj titul zborníka slovenských nadrealistov našej Avantgardy 38. Bolo to už dávno. Ale skutočnosť skutočného umenia a tvorba Juraja Šufliarskeho je tu. A my s ňou.

Bohumír Bachratý