Prednáška p. Siváka: ZMYSLY ŽIVOTA FILOZOFA ZMYSLU - Paul Ricoeur (26. mája 2016, 18:00)

Pri príležitosti 10. výročia smrti Paula Ricœura a reedície Času a literárneho rozprávania

Resumé

"Pri formulovaní témy prednášky som sa inšpiroval dvomi knižkami. Najskôr to bola Panoráma súčasnej francúzskej filozofie od Jeana Lacroixa (PUF 1966), kde je Ricœur výstižne charakterizovaný ako „Filozof zmyslu“. Potom je to knižka François Dossa pod názvom   Paul Ricœur. Zmysly jedného života (La Découverte 2001). Ide o filozofickú biografiu a zároveň intelektuálnu históriu XX. stor, ktoré možno nazvať aj Ricœurovým storočím. Totiž, jeho viac než 90 rokov trvajúca životná dráha sa nedá zúžiť len na filozofické intinerárium,  keďže jeho kariéra je veľmi pestrá a interdisciplinárna : profesor, čitateľ, prekladateľ, (filozofický) spisovateľ, biblický exegéta, filozof v obci (« zamatový filozof »), milovník a interpretátor umenia (Rembrandt ako filozof)."

 Mgr. Jozef Sivák, CSc. 

Štvrtok 26. máka o 18:00, Gáleria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7

Prednáška v slovenčine.

Vstup voľný