Prednáška: Karol Koloman Kulasik: "RÁD TEMPLÁRSKYCH RYTIEROV, fakty a mýtus" (7. júna, 18:00)

Po prvej križiackej výprave francúzski šľachtici pod vedením Huga de Paynes po roku 1118 založili rytierský rád na ochranu pútnikov do Svätej zeme.

Pomenovanie rádu bolo odvodené od hlavného sídla rádu stojaceho na mieste byvalého Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Rád bol podriadený priamo Petrovmu stolcu a bol zo strany svetskej moci takmer nedotknuteľný. Kombinácia rytiera a mnícha sa stala oporou krížových výprav a rád sa presadil aj v stredomorskom obchode a poskytoval i významné finančné služby.

Vzostup rádu Templárov ale najmä jeho zánik je jednou z najzaujímavejších tém stredoveku. Prednáška je zameraná najmä na vznik, organizáciu rádu, mocenské postavenie a jeho pôsobenie v Európe. 

 

Galéria Francúzskaho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

 

Utorok 7 júna 2016 o 18.00.

Prednáška v slovenčine.

Vstup voľný

 

********************************************************************

Prednáša: 

Doc. PhDr. Karol Koloman Kulašik, CSc.

Štúdoval históriu a archeológiu na Univerzite v Bratislave a v Brne. Absolvent vojenskej akadémie v Brne. Slúžil v armáde, učil na vojenskej akadémii. Pracoval pre Ministerstvo obrany SR ale aj pre Ministerstvo zahraničných vecí SR ako veľvyslanecký radca vo Viedni a Berlíne. Je členom klubu “Politické a strategické štúdie” na Vojenskej akadémii vo Viedni. Dosiahnutá hodnosť plukovník.