Medzinárodná konferencia: "Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska" (17 júna 2016)

V rámci cyklu názorových diskusií o « Inovatívnom meste », ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košie 2013, IFS, mesto Bratislava-magistrát mesta a IUR organizujú medzinárodnú konferenciu s názvom « Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska » ktorá sa bude konať 17. júna 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Tématické zameranie priamo nadväzuje na konferenciu, ktorá sa konala v novembri 2015 pod názvom Mesto Bratislava, Status quo alebo udržateľný rozvoj

Vedeckú koncepciu konferencie zastrešila Alena Kubova-Gauché, architektka a historička slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku, ktorá bude zároveň konferenciu aj moderovať. Na konferencii vystúpia aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými výzvami miest: Cristiana Mazzoni a Yannis Tsiomis. 

 

Ak ide o rozvoj a premenu mesta alebo o výstavbu jeho infraštruktúry, aký máju dnes význam pojmy územný plán, urbánny projekt v súvislosti s koncepciou rozvojových mestských zón? Jedným z príkladov je mestská časť Petržalka.

Problém, ktorý je možné zhrnúť do viacerých zásadných  otázok, ktoré určujú tematické zameranie konferencie.  Z čoho má vychádzať koncepcia strategického plánovánia, aký má zmysel? Ako prostredníctvom územného plánu určiť nevyhnutný prechod na obnoviteľné zdroje energie?  A predovšetkým, akým spôsobom zaručiť dynamiku zmien urbanizmu mesta? Aké sú nové možnosti politiky mesta ak je v hre flexibilita územného plánovania? 

Pre pozvaných  Y. Tsiomisa a C. Mazzoni je zrejmé: “ že urbanizmus nie je veda, ale činnosť, ktorá musí skĺbiť prístupy iných vied a zároveň stratégie tých, ktorí rozhodujú o politike a kultúre mesta. Prináša konflikty, no zároveň kladie otázky, ktoré má plán vyriešiť“.

Analýza konkrétnych územných plánov by sa nemala obmedziť na nutné pravidlá výstavby, cieľom je tu hľadať skryté príčiny a súvislosti územného rozloženia mesta. Problémom je, ako určiť dynamický vzťah medzi územným plánom a plánom jednotlivých “rozvojových zón“? Ako vymedziť ich časové súvislosti? Pritom,  tak ako pripomína Roman Koucký: Už nejde o to nařizovat kde a jak má co stát, není cílem kontrolovat úplně všechno. Jde o to, aby, pokud to bude jen trochu možné, byly jednotlivé zásahy ve městě nejen samy o sobě přínosem, ale aby vždy docházelo k synergickým efektům“. Odkiaľ, z čoho je však je možné vychádzať?

Opierajúc sa o konkretne príklady, zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi zo zahraničia a poukázať do akej miery stratégie premeny mesta súvisia s novým pojatím plánovánia premeny a rozvoja mesta Bratislavy. V hre je predstava metropoly spolu s projektom premeny mesta. 

Program na stiahnutie: