Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie prezentované žiakmi Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave

Na základe iniciatívy zo strany Francúzskeho inštitútu na Slovensku vytvorili žiaci prvého a druhého stupňa Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave spolu s výtvarníčkou Laëtitiou Zuccarelliovou animovaný film za pomoci magnetického papiera. Témou tohto 5-minútového filmu je Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Film približuje vznik Európskej únie ako aj vstup Slovenska do únie v roku 2004.

Natočený film je v troch jazykových verziách: vo francúzštine, angličtine slovenčine. Premietať sa bude predovšetkým v kine Mladosť počas Európskeho dňa jazykov v Bratislave dňa 26. septembra 2016.

 

Synopsa:

Malý chlapec má do školy urobiť domácu úlohu o Slovensku ako predsedajúcej krajine Európskej rady. Zaspal nad prácou ale Euroglobe sa mu zjaví v sne a vysvetlí mu začiatky vzniku Európskej Únie a tajomstvá tohto predsedníctva.