Prednáška Michela Maffesoliho : "Sociálna erotika" (22. marec 2012)

Francúzske veľvyslanectvo v SR a Francúzsky inštitút na Slovensku
v spolupráci
so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied,
vás srdečne pozývajú na prednášku

Michela Maffesoliho

Michel Maffesoli


profesora sociológie na Univerzite Paris V
a riaditeľa CEAQ (Centrum pre výskum aktuálneho a každodenného)
pod názvom :

« Sociálna erotika »
Štvrtok 22. marca 2012 o 14.30 hod.
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, č. dverí 95, Bratislava

Tlmočenie zabezpečené
Vstup voľný