Výstava "Pilsen plein-air" maliara Juraja Floreka (7. september ‑ 4. október 2016)

Mladý slovenský maliar Juraj Florek sa vo svojej tvorbe dlhodobo a húževnato zaoberá maľbou súčasného mestského prostredia. Idea jeho tvorby je jednoduchá a kombinuje súčasné pulzujúce mestské prostredie s tradičným spôsobom plenérovej maľby. Galéria Francúzskeho inštitútu prestaví obrazy, ktoré vznikli počas umelcovej dvojmesačnej rezidencie v Plzni na jeseň 2015. Umelec je víťazom súťaže VÚB Maľba roka 2014.

7. september - 4. október 2016
Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku
Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž: streda 7. septembra o 18.00

Facebook event

JURAJ FLOREK: PILSEN PLEIN-AIR

Juraj Florek /1986/ sa vo svojej tvorbe dlhodobo a húževnato zaoberá maľbou súčasného mestského prostredia. Idea jeho tvorby je jednoduchá a kombinuje súčasné pulzujúce mestské prostredie s tradičným spôsobom plenérovej maľby.

„V maľovaní uprednostňujem sviežosť bezprostredného maliarskeho záznamu pred perfekcionizmom veristickej maľby. Vzniknuté obrazy majú za cieľ preniesť na diváka časť z dobrodružnej akcie, ktorou plenérová maľba v mestskom prostredí bezpochyby je. Sprostredkovať im kus z bádateľskej povahy autora, ktorú prenáša do svojej maliarskej tvorby, predovšetkým do spôsobu hľadania motívov v urbanizovanej krajine.“

V maľovaní volí metódu bezprostredného kontaktu s vybranou skutočnosťou a v súčasných kontextoch výtvarného prejavu sa môže zdať, že zvolená metóda má povahu akčného umenia- od samotnej, často inkognito infiltrácie alebo oficiálneho povolenia zobrazovať vybraný objekt, cez transport, až k samotnému maľovaniu plátna priamo na mieste. Svoju tvrdohlavosť a snahu po autenticite záznamu mestskej krajiny podčiarkuje ponechaním malieb v stave, v akom vznikli, bez dodatočných ateliérových korektúr. Na samotné zdôraznenie mierne akčnej povahy takéhoto druhu maľby vzniká s každým obrazom foto dokumentácia samotných plenérových akcií. Svoj nomádsky prístup k maľovaniu rozvíja aj napriek tomu, že plenérová maľba je v kontextoch súčasnej maľby na okraji záujmu, jeden z dôvodov je aj jej obťažnosť a predpoklad autora, ktorý rád skúša svoje limity pri maľbe v exteriéri a nebojí sa ísť "proti prúdu" - mainstreamu súčasných prevládajúcich tendencií na poli maľby. Práve plenérová maľba mestskej krajiny sa javí ako žáner krajinomaľby, ktorý nie je prežitý a má v súčasnosti rozsiahle pole objavovania námetov a technických prístupov.

Juraj sa zúčastnil dvojmesačnej rezidencie v mesiacoch október-november 2015 v Plzni v rámci spolupráce s Depo 2015, aktuálna výstava vo Francúzskom Inštitúte je tak reprízou výstavy v Plzni z roku 2015. V Plzni sa na začiatku rezidenčného pobytu ocitol prvý krát. Tento „tabula rasa“ počiatočný stav využil na intenzívny prieskum mesta vo všetkých svojich aspektoch a najzaujímavejšie a najmalebnejšie lokality zachytil v kolekcii vyše 20 malieb, ktoré boli vystavené v priestoroch samotného Depa celý december hneď po skončení jeho rezidencie. Námetmi sa mu stali často industriálne lokality, ktoré Juraj aj najviac cení z celej kolekcie. Maľovanie priemyselných objektov, či už funkčných, opustených alebo konvertovaných na novú funkciu postupne rozvíja, ako svoj obľúbený subžáner mestskej krajinomaľby a neoddeliteľnú súčasť modernej urbánnej krajiny. Taktiež sa pustil do námetov, ktoré nikdy predtým netematizoval. Otvorené „nové kapitoly“ námetov ako Motokárová dráha, Podchod s eskalátorom, Dom po požiari alebo viaceré pohľady na komplex závodu Škoda tak podávajú netradičný pohľad na mesto Plzeň.

  • Depo - Interiér II., 60x80, olej na plátne 2015
  • Podchod, 60x80, olej na plátne 2015
  • Kreatívny priestor DEPO2015, 60x80, olej na plátne
  • Továreň Škoda, 60x80, olej na plátne 2015
  • Po požiari, 60x80, olej na plátne 2015
  • Plenérová akcia