Spolupráca Francúzskeho inštitútu na Slovensku s Inštitútom romanistiky FF PU v Prešove.

Spolupráca Francúzskeho inštitútu na Slovensku s Inštitútom romanistiky FF PU v Prešove pri preklade celovečerných a dokumentárnych filmov z internetovej stránky IFcinéma do slovenčiny.

 

Dvaja študenti 2. ročníka magisterského štúdia z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove vypracovali slovenské titulky k francúzskemu celovečernému a dokumentárnemu filmu z ponuky platformy premietania Ifcinéma, ktorú používajú francúzske inštitúty a ich partneri na celom svete.

Študenti, ktorí prednedávnom odovzdali svoje preklady, sa vyjadrili, že ich táto práca pohltila na celé mesiace, zároveň ich však obohatila. Bola pre nich príležitosťou využiť v praxi vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia.

Viac informácií o tomto projekte, ako aj vyjadrenia oboch študentov nájdete na internetovej stránke Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove.

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/irkf/news/