3. ročník Modelového Európskeho parlamentu (17. októbra 2016)

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a európsky kampus Sciences Po v Dijone pripravil v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Francúzskym veľvyslanectvom v SR 3. ročník Modelového Európskeho parlamentu, ktorý sa bude konať 17. októbra 2016 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 10,00 do 18,00 hod. (malé zmeny v časovom rozpätí môžu nastať v závislosti od príchodu a možností spojov prihlásených gymnázií).

Tento deň je vyhradený zvedavým gymnazistom, ktorí sa učia po francúzsky a hravou formou chcú spoznať fungovanie Európskeho parlamentu. Vyskúšajú si, aké je to byť v koži európskych politikov, a tak lepšie pochopili o čo Európskej únii ide.

Pochopiť, vedieť analyzovať, argumentovať, byť iniciatívny, vyjednávať, hľadať riešenia a kompromisy to všetko sú výzvy, s ktorými sa budú musieť poslanci „zelenáči“ popasovať.

Priebeh podujatia

Po otváracích príhovoroch pána veľvyslanca Francúzska v SR (účasť zatiaľ nepotvrdená), a zástupcu Európskeho parlamentu,  si mladí « europoslanci » zvolia predsedu Európskeho parlamentu a budú rokovať po francúzsky o európskom legislatívnom návrhu, o ktorom následne budú hlasovať.

Podujatie bude moderovať riaditeľ európskeho kampusu Sciences Po v Dijone, pán Lukáš Macek a gymnazistom budú asistovať francúzsky hovoriaci študenti. Prihlásení účastníci dostanú niekoľko dní vopred materiál na naštudovanie, ako aj zadanie rolových postáv. Cieľom tejto formy vzdelávania nie je namáhavá teoretická príprava pred podujatím, ale spontánne reakcie žiakov pri hraní svojej rolovej postavy.

Pán Macek navrhuje predstaviť aj osobne priebeh podujatia na vybraných gymnáziách a odpovedať na eventuálne otázky žiakov v čase od 12. do 15. októbra, kedy bude na Slovensku.

Účasť:

Pozývame všetkých gymnazistov, ktorí sa učia po francúzsky (požaduje sa úroveň znalosti B1 až B2 a vyššie pre korektné zvládnutie niektorých rolových postáv[1]). Predbežný program nájdete tu, ako aj leták s popisom priebehu Modelového Európskeho parlamentu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním do 7. októbra. Budem Vám zaviazaná, ak mi do konca septembra budete vedieť nahlásiť, či Vaša škola má alebo nemá záujem prihlásiť sa, ako aj predpokladaný počet žiakov.

Organizátori hradia cestovné náklady sprevádzajúcich učiteľov ako aj cestovné náklady gymnazistov, ktorí sa nemôžu dopraviť do Bratislavy vlakom. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom organizovaného podujatia Vám ostávam k dispozícii.

Maximálny počet účastníkov Modelového Európskeho parlamentu je 110. Zašlite nám čím skôr vyplnenú prihlášku !

 

[1] Oficiálny jazyk podujatia je francúzsky jazyk. Bude používaný v písanej podobe: podklady dodané pred podujatím, ako aj počas MEP, a na písomné vypracovanie pozmeňujúcich návrhov; a v ústnej podobe – na otváracie príhovory a pri každom vystúpení žiakov počas plenárneho zasadnutia. Slovenský jazyk je dovolené používať počas neformálnych diskusií (diskusie žiakov-europoslancov v pracovných skupinách, počas rokovaní v „kuloároch“ alebo mimo plenárneho zasadnutia a od momentu, kedy sa neobracajú na PZ ako celku). Inak povedané, aj gymnazista, ktorý sa ešte nevie dobre vyjadriť vo francúzskom jazyku môže z tohto podujatia plne profitovať, ak je jeho pasívna znalosť francúzštiny dostatočná a ak sa zhostí úlohy „základného europoslanca“, ktorý bude veľmi aktívny pri neformálnych rokovaniach (ktoré sú kľúčové!), avšak nevystúpi pred plenárnym zhromaždením.

Pripomíname : 3. ročník Modelového Európskeho parlamentu

Už tretíkrát v poradí zorganizoval SFUI v spolupráci s európskym kampusom Sciences Po v Dijone a Francúzskym inštitútom na Slovensku Modelový Európsky parlament. Podujatie sa konalo 17. októbra v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského s podporou Informačnej kancelárie EP na Slovensku. 98 slovenských a českých gymnazistov sa brilantne zhostilo svojej úlohy poslancov EP. Hlavnou témou tohtoročného zasadnutia MEP boli klimatické zmeny. Podujatie slávnostne otvorili: J.E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku; pán Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty UK; pani Jana Žitňaská a pán Miroslav Mikolášik - poslanci EP; pán Frédéric Delaneuville, riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu a pán Lukáš Macek, riaditeľ európskeho kampusu Sciences Po v Dijone.

Viac