Konferencia "Muslims are ..." (13. - 14. októbra 2016).

 

V mene Nadácie otvorenej spoločnosti a Francúzskeho inštitútu si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu na tému predsudky, mýty a bariéry voči Moslimom a ako proti nim bojovať. Konferencia "Muslims are..." sa bude konať 13. a 14. októbra 2016 v Bratislave za účasti zástupkýň a zástupcov moslimských komunít a odborníčok a odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Konferencia ma za cieľ scitlivovať verejnosť, pomôcť odbúrať predsudky voči Moslimom a budovať základy tolerantnej spoločnosti. Hlavnou rečníčkou konferencie bude francúzska senátorka a odborníčka na porovnávaciu históriu menšín Esther Benbassa.
 

Na konferencii taktiež vystúpi so svojim príspevkom Samia Hathroubi, francúzska expertka v oblasti medzináboženského dialógu  (Coexister et Foundation for Ethnic Understanding).

 

Podujatie otvoríme tanečným predstavením "Dervish" v podaní Ziyu Azaziho z Turecka 13. októbra v A4|priestor súčasnej kultúry o 20.00.

 

 

 

 

 

Samotná konferencia bude prebiehať 14. októbra v priestoroch Loď - Divadlo v podpalubí. Príspevky sú rozdelené do troch panelov:


1. Islam v Európe: mýty a fakty. Historické a kultúrne perspektívy,
2. Život menšiny: výzvy, bariéry a ako sa s nimi vysporiadať,
3. Odbúravanie predsudkov: ako bojovať s proti-moslimskými postojmi. 

 
Podrobné informácie ohľadom programu konferencie nájdete na našom webe.  
Vopred Vám ďakujeme za potvrdenie Vašej účasti prostredníctvom registračného formulára a tešíme sa na stretnutie.