BAB 2016: Výstava "Pocta rozprávke" (11. ‑ 28. október 2016)

© André Dahan

Prehliadka ocenených ilustrácií a kníh francúzskych ilustrátorov zúčastnených na Bienále ilustrácií Bratislava 1969 – 2011pri príležitosti I. Medzinárodného fóra na tému Od ilustrácie k animovanému filmu v rámci XIII. ročníka Medzinárodného festivalu  animovaných filmov pre deti - Bienále animácie Bratislava 2016.

11. - 28. októbra 2016

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž: utorok 11. októbra 2016 o 17.00

Bienále ilustrácií Bratislava je medzinárodnou súťažnou prehliadkou originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež.  Jeho prvý ročník sa konal v roku 1967 a zúčastnilo sa ho 320 ilustrátorov z 25 krajín. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu 50 ročnej existencie BIB a jeho 25 ročníkov sa tu prezentovalo 7 580 ilustrátorov zo 110 krajín s 59 860 originálmi ilustrácií a vyše 9 500 kníh.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti.

V priebehu BIB prezentujú svoju tvorbu samostatnou výstavou aj držitelia ceny H. Ch. Andersena za literatúru a za ilustrácie. Takisto na BIB prezentujeme tvorbu nežijúceho slovenského autora, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustračného umenia na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je Medzinárodné sympózium BIB, ktoré sa koná od začiatku tohto podujatia. V roku 1985 bol založený medzinárodný BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Zo začiatku ho viedol významný slovenský ilustrátor, jeden zo zakladateľov slovenskej ilustrátorskej školy, profesor Albín Brunovský. Aj v súčasnosti ho vedú renomovaní slovenskí ilustrátori. Na workshope sa doteraz zúčastnilo 135 mladých ilustrátorov z 50 krajín a vytvorili viac ako 400 originálov ilustrácií. Okrem už spomínaných aktivít sú súčasťou bienále aj ďalšie sprievodné výstavy, divadlá, animovaná tvorba a výtvarné tvorivé dielne.

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá je zložená z teoretikov výtvarného umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov. Je to zoskupenie šiestich až dvanástich členov z rôznych krajín, kontinentov a rôznych kultúr.  Výtvarný názor, chápanie ilustrácie, spôsob nazerania, estetika i preferovanie hodnôt je v porote u jednotlivcov diametrálne odlišné, čo robí prácu poroty neľahkou, ale o to zaujímavejšou. Porota rozdeľuje jedenásť prestížnych cien – Grand Prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB a päť Plakiet BIB. Okrem toho môže udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský počin. Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie  Grand Prix BIB, má právo predstaviť sa samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB.

Od samého začiatku sa Bienále ilustrácií Bratislava zúčastňovali aj ilustrátori z Francúzska. Doteraz sa ich BIB zúčastnilo  230. O kvalite ich tvorby svedčí aj množstvo cien, ktoré získali v priebehu 25 ročníkov BIB – či už to boli Čestné uznania vydavateľstvu – celkovo štyri, Plakety BIB – sedem, alebo Zlaté jablká – päť. Ako jedna z mála krajín, získali až tri najvyššie ceny –  Grand Prix BIB – v roku 1985 to bol Frédéric Clément, v roku 1997  Martin Jarrie a v roku 2001 Eric Battut. Vystavená kolekcia predstavuje reprezentatívnu, umelecky kvalitnú vzorku tvorby francúzskych ilustrátorov kníh pre deti a mládež v rámci obdobia päťdesiatich rokov. A kam sa bude francúzska ilustrácia uberať v ďalších rokoch necháme na jej tvorcoch.

 

Mgr. Viera Anoškinová,

Vedúca sekretariátu BIB