Odovzdávanie Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2016

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, Francúzsky inštitút na Slovensku a Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia udelil v októbri už po tretí krát Cenu Imra Weinera-Kráľa určenú osobnostiam, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce.

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce, k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Od roku 2014 Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a Veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike J.E. p. Christopha Léonziho.

Cenu Imra Weinera-Kráľa v bronze vytvoril akademický sochár, docent Milan Lukáč.

Cena Imra Weinera-Kráľa za rok 2016

Slávnostná ceremónia odovzdávania Ceny Imra Weinera-Kráľa sa uskutočnila 18. októbra 2016 v Galérii Francúzskeho inštitútu. Laureátom ceny za rok 2016 sa stal francúzsky básnik, herec a režisér pán Michel de Maulne, zakladateľ a umelecký riaditeľ Cap à l’Est-u, európskeho festivalu spájajúceho poéziu, divadlo a hudbu v Banskej Štiavnici.

Slávnostného večera  sa opätovne zúčastnila i pani Élise Weiner-Kráľ, jediná dcéra umelca, ktorá na záver podujatia pokrstila knižku  Rozprávky pre Élise - Príbehy kocúra Mineta vychádzajúcej vo vydavateľstva Petrus. Ide o knižné vydanie  príbehov, ktoré pre malú Élise napísal a nakreslil jej otec počas ich núteného odlúčenia v 50 rokoch 20. storočia.

Festival Capalest už 15 rokov vytvára priestor na stretávanie sa stredo a východoeurópskych básnikov, ktorí tvoria alebo prekladajú poéziu do francúzštiny či na stretávanie sa intelektuálov, umelcov akademikov a širokej verejnosti z celej Európy.  Zastrešuje unikátne projekty ako bi- či trilingválne inscenované čítania významných slovenských, francúzskych a európskych autorov, predstavuje tvorbu súčasných básnikov, ponúka kvalitnú vážnu a i populárnu hudbu, dáva priestor improvizácii a novým podnetným debatám na aktuálne spoločenské témy, prináša bohatý kultúrny program s uznávanými interpretmi z Francúzska, Portugalska, Španielska či Talianska. Podporuje rozvoj a šírenie kultúry bez hraníc a diskriminácia v banskobystrickom regióne.

 

 

Imro Weiner-Kráľ

Maliar a grafik Imro Weiner-Kráľ bezpochyby patrí k popredným predstaviteľom moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Narodil sa 26. októbra 1901 v Považskej Bystrici ako druhé dieťa z troch v rodine Jakuba Weinera a Paulíny, rodenej Kohnovej. Po základnej škole v Považskej Bystrici navštevoval školy v Žiline, Kremnici a Levoči, kde napokon zmaturoval. Už v tom období sa u mladého Imra prejavoval výnimočný výtvarný talent. V rokoch 1919 – 1922 študoval architektúru na Českom vysokom učení technickom a v Umelecko-priemyslovej škole v Prahe architektúru a maliarstvo, od roku 1922 v Akadémii výtvarných umení v Düsseldorfe, od roku 1923 v Akadémii výtvarných umení v Berlíne a od roku 1924 v École des Beaux Arts v Paríži. V roku 1924 sa vrátil na Slovensko a žil v Považskej Bystrici.

V rokoch 1926 – 1927 absolvoval vojenskú službu, neskôr vystriedal rad rôznych zamestnaní. Bol napríklad kresličom, lyžiarskym trénerom i úradníkom. V roku 1930 absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Paríži a v rokoch 1930 až 1932 cestoval po západnej Európe. V rokoch 1932 až 1939 pôsobil v Bratislave a v období medzi rokmi 1939 až 1950 žil vo Francúzsku. Oženil sa tam a narodila sa mu jediná dcéra Elise. Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do francúzskeho protifašistického odboja a v tom čase začal používať krycie meno Kráľ.

Po skončení vojny Weiner-Kráľ založil v Paríži Dom československej kultúry, v ktorom popri umeleckej práci aktívne pracoval do roku 1950. V rokoch 1951 až 1961 žil a pracoval striedavo v Prahe a v Považskej Bystrici. V roku 1961 sa usadil v Bratislave, kde žil až do svojej smrti 11. augusta 1978.

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa

Občianske združenia Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa bolo založené v apríli 2011. Myšlienku vzniku rozvíjali zakladatelia spolku niekoľko rokov. Jeho hlavným cieľom je vytváranie podmienok na podporu a realizáciu umeleckej činnosti, najmä s odkazom na umeleckú tvorbu považskobystrického rodáka Imra Weinera-Kráľa. Pri príležitosti 110. výročia narodenia umelca sa členovia spolku rozhodli zorganizovať výstavy diel Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici a Trenčíne, propagovať jeho tvorbu v médiách a najmä vybudovať monumentálny pamätník v centre mesta.