Výzva na predkladanie žiadostí: MLADÉ VEDECKÉ TALENTY (do 9. novembra 2016).

Zaujímate sa o vedu a chceli by ste si zmerať svoje vedomosti s mladými kolegami z celého sveta, ako aj s francúzskymi odborníkmi? Zapojte sa do projektu „Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ a vyhrajte týždenný pobyt v Universcience Paris, v prvej francúzskej štátnej inštitúcii, ktorej úlohou je propagácia vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry.

Od 29. januára do 3. februára 2017 budú mať mladí vedci, vysokoškolskí učitelia, blogeri a novinári, ktorí píšu o vede, inžinieri a odborníci z digitálneho sveta, ako aj muzeológovia možnosť stretnúť sa v svetovom vedeckom centre, zdieľať spoločné záujmy a oboznámiť sa s aktivitami jedného z prvých centier európskej vedeckej a technickej kultúry.
Vybraní uchádzači sa v rámci programu stretnú s odborníkmi z prostredia vzdelávania, inovácií a popularizácie vedy. Budú vyzvaní zapojiť sa do diskusie o odovzdávaní vedomostí. Účastníci predstavia svoju vedecké aktivity a zapoja sa do diskusie s pracovníkmi z Universcience.

„Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ je program mobility pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorý vznikol z iniciatívy Universcience – francúzskej inštitúcie, ktorá zastrešuje ďalšie dve múzeá: Cité des sciences et de l’industrie a Palais de la découverte a je pod patronátom prezidenta Francúzskej republiky, pána François Hollanda. Cité des sciences et de l’industrie oslavuje v tomto roku svoje 30. výročie a Palais de la découverte bude v roku 2017 oslavovať už svoje 80. narodeniny.

Podmienky účasti
Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí študenti a vedeckí pracovníci vo veku od 18 do 28 rokov, ktorí ovládajú francúzsky alebo anglický jazyk.
Prihlásiť sa môžu tiež učitelia, blogeri alebo novinári, ktorí píšu o vede, inžinieri, odborníci z digitálneho sveta, muzeológovia…

Ako sa prihlásiť ?
Ak Vás tento program zaujal, pošlite už teraz vyplnenú prihlášku pani Martine Saganovej avšak najneskôr do 30. októbra 2016.

Francúzske veľvyslanectvo vyberie najlepších uchádzačov, ktorí sa zúčastnia týždenného pobytu vo Francúzsku. Cestovné náklady a ubytovanie bude hradiť Francúzske veľvyslanectvo, aktivity a program v Paríži hradí Universcience, účastníci si hradia len večere a osobné výdavky.

Podrobnejšie informácie