DELF/DALF – novembrové termíny skúšok 2016

Diplomy DELF a DALF sú diplomy z francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka vydávané francúzskym Ministerstvom školstva. Sú platné doživotne a na celom svete.

 

DELF-DALF pre verejnosť

Zápisy: 24. – 28. októbra

Skúšky: 7. – 10. novembra

Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka prípravné ateliéry na skúšky DELF/DALF.

Pre viac informácii kontaktujte: cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Viac informácii na: https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/delf-verejnost/​

 

DELF školský/junior

 

DELF školský/junior je diplom DELF, ktorý je prispôsobený mládeži (12-17 rokov) a vyžadujú ho francúzske a frankofónne univerzity.

Zápisy: 17. – 21. októbra v školských zariadeniach u vyučujúcich francúzštiny (školský DELF) alebo priamo na Francúzskom inštitúte na Slovensku (DELF junior)

 

Skúšky: 15. – 16. novembra 2016

 

Viac informácii pre žiakov a učiteľov na: delfscolaire@institutfrancais.sk

Viac informácii na: https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/delf-skoly/​