„Od Valmy po Slavkov – Francúzska diplomacia pri hľadaní mieru“, prednáška pána Roberta Ouvrarda (pondelok 12. decembra 2016 o 17.00)

« Kto nesie zodpovednosť za opätovné rozpútanie vojny s Anglickom v máji 1803 a vytvorenie novej Koalície, ktorá povedie až k slávnej bitke pri Slavkove? Historici nikdy neprestali byť fascinovaní touto otázkou a mohlo by sa donekonečna diskutovať o zodpovednosti jednej či druhej strany za vytvorenie novej koalície a návrat vojenských operácii na kontinent, po takmer štyroch rokoch mieru.

Vo všeobecnosti sa francúzski historici od Thiersa a Bignona po Arthura-Levyho a Sorela, prikláňajú skôr k téze o anglickej zodpovednosti, zatiaľ čo, a dalo by sa povedať že prirodzene, anglickí autori (Furse, Bowden, Clark) tvrdia opak.

V rámci tejto prednášky sa pokúsime poskytnúť poslucháčom niekoľko čriepok odpovede tak, aby si každý mohol vytvoriť svoj názor. » Robert Ouvrard

Pri príležitostí výročí Bitky pri Slavkove (2. december 1805) a Bratislavského mieru (26. december 1805) Francúzsky inštitút ponúka tematickú prednášku vo francúzštine s pánom M. Robertom Ouvrardom, francúzskym expertom na napoleonskú tematiku žijúcim vo Viedni.

pondelok 12. decembra 2016 o 17.00, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava, prednáška vo francúzštine - vstup voľný

Pán Robert Ouvrard je dopisovateľom za Rakúsko v Souvenir napoléonien (SN) - spoločnosti zoberajúcej sa napoleónskou historiografiou et zmocnencom za Rakúsko za Association des Amis du Patrimoine napoléonien (APN) - Spolok priateľov napoleónskeho dedičstva

V rámci svojich aktivít pravidelne organizuje exkurzie na historické miesta súvisiace s Napoleonom v Rakúsku a od roku 1997 organizuje každoročne zájazd na rekonštrukciu bitky pri Slavkove. Takisto sprevádza mnohé návštevy z Francúzska ako historik-špecialista na obdobie napoleónskych vojen. V roku 2009 zorganizoval medzinárodné kolokvium so 170 účastníkmi, o napoleonskom ťažení v roku 1809.

Od roku 1999 je editorom stránky  www.histoire-empire.org, venovanej dejinám Prvého cisárstva. Do dnešného dňa na nej publikoval vyše 10.000 strán.

Od roku 2004 je dopisovateľom za Rakúsko, južné Nemecko a severné Taliansko do « Guide Napoléon » (Napoleonský sprievodca), medzinárodný register miest spojených s Napoleonom.