Štipendiá COLAS - MAEE

akademický rok 2017/2018

Možnosti štúdia

Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (l’Université de Cergy-Pontoise).

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:

-       Mať slovenské občianstvo;

-       Byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore

stavebné inžinierstvo alebo architektúra;

-        Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2).

 

Žiadosť

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

-      Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ;

-      Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra.

-       žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 23. júna 2017

 

Výhody vyplývajúce zo štipendia

-       Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj  zdravotného poistenia;

-       Povinná prax v spoločnosti COLAS (podmienka sine qua non pre udelenie štipendia)

-       Stáž v spoločnosti Cesty Nitra alebo ISK

-       Štatút štipendistu francúzskej vlády a z neho vyplývajúce výhody (zabezpečenie ubytovania, oslobodenie od zápisného, nákup odbornej literatúry atď).

 

Výberové konanie

- Predvýber na základe žiadosti plus 20 minútový pohovor so zástupcami spoločnosti COLAS a Francúzskeho veľvyslanectva v SR

- Prijímacie konanie na úrovni francúzskej školy (Univerzita alebo Inžinierska škola)

 

Doplňujúce informácie

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr, 00 421 2 59 34 77 41