Deň otvorených dverí v Súkromnej francúzsko-slovenskej škole v Bratislave (4. februára 2017)

v sobotu 4. februára od 9.00 do 12.00 hod.

Súkromná francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave patrí do siete školských zariadení pod správou Agentúry pre výučbu vo francúzskom jazyku v zahraničí. Do tejto siete patrí 495 škôl v 137 krajinách a navštevuje ich viac ako 330 000 žiakov všetkých národností.

Škola je akreditovaná MŠVVaŠ SR od 1. septembra 2014. Špeciálne opatrenia, ako napr. prísne dodržiavanie vyučovania slovenského jazyka a slovenských reálií, umožňujú žiakom školy prechod medzi oboma školskými systémami ako i prípravu na záverečné skúšky v oboch systémoch.

Široký kultúrny záber, vysoké nároky a úsilie dosahovať vynikajúce výsledky dokonale ilustrujú politiku školy. Deťom zvereným do starostlivosti tejto školy sú odovzdávané také tromfy ako dokonalá znalosť francúzskeho jazyka, znalosť viacerých ďalších jazykov (vrátane slovenčiny a angličtiny).

Súkromná francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave má viac ako 220 žiakov od 2 rokov. 

 

Počas prehliadky so sprievodcom si pozriete priestory školy, stretnete sa s pedagógmi a bude  Vám predstavený spôsob výučby.

Zamestnanci školy  Vám radi odpovedia na Vaše otázky.

Súkromná francúzsko-slovenská medzinárodná škola v Bratislave sa teší na Vašu návštevu.

Nájdete ju na:

Marie Curie Sklodowskej 1, Bratislava - Petržalka (vedľa klziska)
Telefón: 0905 944 664
E-mail: 
secretariat@efib.sk