Prednáška v rámci Mesiaca Frankofónie p. Stasinakisa: "Nikos Kazantzakis: Jeho dielo, myslenie a vzťahy s Francúzskom". (31. marca 2017)

Veľvyslanectvo Helénskej republiky organizuje v spolupráci s Francúzskym inštitútom v rámci Mesiaca frankofónie prednášku s prejavom p. Georgiosa Stasinakisa, predsedu koordinačného výboru Medzinárodnej spoločnosti priateľov Nikosa Kazantzakisa, na tému:

"Nikos Kazantzakis: Jeho dielo, myslenie a vzťahy s Francúzskom"

Prednáška sa uskutoční vo francúzskom jazyku v piatok 31. marca 2017 o 17.30 vo Francúzskom inštitúte (Sedlárska 7).

Vstup voľný

Biografia p. Georgiosa Stasinakisa