Prednáška Cynthie Fleury "Demokracia v kríze: Diagnóza a liečba". (4. apríla 2017)

Prednáška Cynthie Fleury „Demokracia v kríze. Diagnóza a liečba“ otvára cyklus prednášok „Politická angažovanosť v dnešnej dobe“, ktorý organizujú v priebehu roka 2017 Francúzsky inštitút v Budapešti, v Prahe a v Bratislave s finančnou podporou Francúzskeho inštitútu v Paríži v rámci programu Fonds d'Alembert 2017. Francúzsky inštitút v Bratislave ďakuje Právnickej fakulte Univerzity Komenského za spoluprácu pri organizácii tohto podujatia.

V utorok 4. apríla o 16 :00 hod

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, miestnosť 601 NB  

So simultánnym tlmočením do slovenčiny. 

V súčasnosti môžeme pozorovať viacero prejavov dopytu spoločnosti po obnove demokracie, ako aj viaceré formy aktívnej účasti občanov a to od francúzskeho občianskeho hnutia Nuit Debout (Noc na nohách) po prekvapujúce výsledky referenda o Brexite a prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických, alebo vznik nových politických strán, ktoré vzišli z občianskej spoločnosti až po tie, ktoré sa zakladajú na rôznych druhoch protestov.

V tejto perspektíve sa vynára otázka politickej angažovanosti a jej zmyslu z dlhodobého hľadiska, v čase, keď jej spôsoby prejavu sa menia a tradičné formy politickej moci (výkon volebného práva alebo vstúpenie do politickej strany) už strácajú dych, v čase, keď rastie dopyt po spontánnejšej účasti občanov a záujem o hnutia, ktorých spája jediná téma.

Cieľom tohto cyklu prednášok a názorových diskusií, ktoré nám ponúka Francúzsky inštitút v Budapešti, v Prahe a v Bratislave je zmapovať súčasný stav politickej angažovanosti, spoznať hlavné faktory (spoločenské, ekonomické a inštitucionálne), ktoré ju ovplyvňujú, a v neposlednom rade načrtnúť perspektívy politickej mobilizácie nových generácii.

 

 

Cynthia Fleury, je francúzska filozofka, prednáša politickú filozofiu na American University of Paris a na Sciences Po, je členkou katedry filozofie Hôtel-Dieu. Jej výskum je zameraný na fungovanie demokracie a jej patologické prejavy a tiež nástroje demokratického riadenia spoločnosti. V diele Les Pathologies de la démocratie (Fayard, 2005) robí istú bilanciu zdravotného stavu francúzskej demokracie a ideí, na ktorých bola založená. V diele La Fin du courage (Fayard, 2010) sa zamýšľa nad individuálnym aj skupinovým znechutením z politiky a nad možnými riešeniami, ako udržať skutočnú demokraciu.

Cynthia Fleury je členkou Národného poradného výboru pre etiku, spoluzakladateľkou a viceprezidentkou spoločnosti „Collectif Roosevelt“, zakladajúcou členkou Európskej siete filozofiek pri UNESCO, pravidelne vystupuje v médiách.