Výstava „Hľadanie identity. Slovenské umenie v Cité internationale des arts v Paríži“ (27. apríl ‑ 2. jún 2017)

Ateliér slovenských umelcov v Cité internationale des Arts v Paríži oslávil v roku 2016 už 20 rokov svojej existencie, počas ktorej v ňom absolvovalo svoj inšpiratívny parížsky pobyt množstvo slovenských umelcov. Spolok výtvarníkov Slovenska (SVS), ktorý ateliér spravuje, pravidelne organizuje v spolupráci so Cité kolektívne výstavy rezidentov, ktorí sa v ateliéri vystriedali počas niekoľkých posledných rokov. Na prelome rokov 2016 a 2017 bola preto v Cité v kurátorskej koncepcii pani Márie Horváthovej predstavená kolektívna výstava diel od 33 umelcov, ktorí svoj tvorivý pobyt v ateliéri absolvovali v priebehu rokov 2011-2016. Podobne ako v minulosti, i tentokrát Francúzsky inštitút na Slovensku poskytne SVS priestor na reinštaláciu tejto výstavy, aby tvorbu vznikajúcu v parížskom ateliéri predstavil i slovenskému publiku.

Prezentovaní umelci: Martin Angelov, Sylvia Birkušová, Luka Brase, Daniel Brogyányi, Andrea Bučko, Juraj Čutek, Veronika Ďurišová, Ivana Filkorová, Eva Fišerová, Martin Gerboc, Zuzana Hložníková, Nataša Húsková, Tibor Huszár, Ján Juhaniak, Norbert Kelecsényi, Andrea Kopecká, Martin Laluha, Eva B. Linhartová, Milan Lukáč, Robert Mlčúch, Pavol Muška, Tomáš Ondroušek, Marek Ormandík, Miroslav Pallo, Zuzana N. Pallová, Danica Pauličková, Josefine Pavlik, Marek Ryboň, Robert Szittay, Ján Valík, Martin Vongrej, Ľubomír Zelina, Milina Zimková

27. apríl - 2. jún 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž vo štvrtok 27. apríla o 17.00 hod.!

 

Foto z vernisáže: