Výstava „Saint-Etienne mesto kreatívneho dizajnu pre všetkých“ (od 15. mája do 8. júna 2012)

VÝSTAVA

15. máj - 8. jún 2012

Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Kurátorka : pani Josyane FRANC (Cité du design)

Toto podujatie je súčasťou programu Dní architektúry a dizajnu DAAD 2012

Oficiálne predstavenie výstavy : piatok 1. júna 2012 o 17.00
za účasti J.E. Jean-Marie Bruno, francúzskeho veľvyslanca v SR a pani Ľubice Vitkovej, dekanky Fakulty architektúry STU

V rámci programu podujatia odznejú prednášky hostí zo Saint-Étienne :

 • Josyane Franc : Saint-Étienne, mesto kreatívneho dizajnu pre všetkých
  Prednáška kurátorky výstavy a riaditeľky sekcie medzinárodných vzťahov na Vysokej škole umenia a dizajnu v Saint-Étienne o spolupráci mesta Saint-Étienne a jeho Mestečka dizajnu (Cité du design) a o pozadí vzniku prezentovanej výstavy.
 • Éric Jourdan : 3 projekty, 3 postupy – rukopis dizajnéra
  Prednáška známeho francúzskeho dizajnéra nábytku spolupracujúceho s producentami ako Ligne Roset či Domeau & Pérès.
  Viac o návrhoch Érica Jourdana

 

Oficiálne predstavenie výstavy

Saint-Étienne je mesto neustálych premien, územie hemžiace sa dynamizmom, v ktorom sa už viac ako dve storočia prepája umenie s priemyslom. Mestá sú v súčasnosti konfrontované s mnohými výzvami. Snažia sa rozvíjať cez rôzne stratégie, na čom sa podieľa aktívne dizajn ako transformačný činiteľ životného rámca, schopný reagovať na celosvetové výzvy : účinky globalizácie, environmentálne krízy, ale aj politiky atraktivity a konkurenciu medzi územnými celkami. Stali sa tiež vyhľadávanými miestami pre svoj zvláštny ráz a svoju identitu, tak pre kvalitu urbánnej krajiny ako aj pre vrenie vo svojej kultúre.

 

Prostredníctvom dizajnu sa mestá môžu odhaliť a odkryť svoju identitu a popri tom zvyšovať pohodu a podporovať šťastie obyvateľstva, ktoré tam žije.

Práve v tomto smere prišli v Saint-Étienne na to, ako využívať nové hybné sily pre svoj rozvoj opierajúc sa o kreativitu priekopníckeho teritória, vybaveného vynimočným nástrojom – Mestečkom dizajnu (Cité du design).

Vďaka aktivitám Cité du design a dynamizmu celého územia, bolo Saint-Étienne UNESCO-m vyhlásené za Mesto dizajnu a od novembra 2010 je súčasťou jeho Siete kreatívnych miest.

Výstava „Saint-Étienne, mesto kreatívneho dizajnu pre všetkých“ ktorú pripravilo Cité du design ponúka výber z projektov, produktov, prijatých návrhov riešení či ich hľadania prostredníctvom dizajnu. Návštevníkovi je prezentovaná prostredníctvom 4 farebne odlíšených tematických okruhov : zdravie, mobilita, experimentovanie, inovácia.

Táto prezentácia jedného z laboratórií francúzskeho dizajnu putuje od septembra 2011 po Európe pri príležitosti rôznych medzinárodných stretnutí v mestách Talinn, Riga, Helsinki, Bratislava, Courtrai a Liège. S podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a v spolupráci s Fakultou architektúry STU, patrí táto prezentácia do oficiálneho programu Dní architektúry a dizajnu v Bratislave - DAAD 2012.

 

Tematické okruhy výstavy :

 • Tvorba a inovácia
  Územie prezentované ako pilotné.
 • Zelené a trvalo udržateľné
  Žiť v meste inak : ako podporovať používanie prostriedkov verejnej dopravy a jemných spôsobov cestovania, ako obyvateľom vrátiť mestský priestor, v ktorom by sa žilo príjemnejšie.
 • Zdravie a dizajn
  Prezentácia produktov, technologických inovácií a služieb prispôsobených ľudským potrebám.
 • Experimentovanie a dizajn
  Zoznámenie sa s francúzskym dizajnérskym laboratóriom.

Výstava organizovaná v spolupráci s :