Olympiáda vo francúzskom jazyku (31 marca 2017)

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách - školské, krajské, celoštátne v zmysle pokynov Organizačného poriadku Olympiády vo francúzskom jazyku a aktuálnych Metodicko – organizačných pokynov Olympiády vo francúzskom jazyku.

Francúzsky veľvyslanec na Slovensku, Christophe Léonzi, radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Pierre Jarjanette a atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu Emmanuelle Daill, boli prítomní aby zagratulovať a odmenili víťazov tejto národnej súťaže.

Osobitne by sme chceli poďakovať organizátorom olympiády: pani Jane Bírovej, Iuvente a všetkým učiteľom, ktorí pomáhajú šíriť francúzštinu na Slovensku.

 

Víťazi jednotlivých kategórií: 

Kategória 1A

1. Patajová Tamara, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

2. Cagáňová Zuzana, Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza 

3. Benková Gabriela, Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Z

Kategória 1B

1. Šinková Adriana, Gymnázium Jána Hollého, Trnava

2. Furjelová Veronika, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

3. Sabovčíková Sonia, Základná škola, Staničná 13, Košice

Kategória 1C

1. Štefánková Petra, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

2. Pukančík Jozef, Základná škola, Sobotište 1, Sobotište

3. Saberi Kochesfahani Daniel, Základná škola, Nám. mladosti 1, Žilina 

Kategória 2A

1. Cipár Ján, Gymnázium Jána Hollého, Tnava 

2. Daubner Dávid, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

3. Debnár Adam, Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza 

Kategória 2B

1. Granecová Viktória, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

2. Szabová Kristína, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

3. Karaba Robert, Gymnázium Jána Hollého, Trnava 

Kategória 2C

1. Barnová Sarah, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice 

2. Mišún Peter, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 

3. Michlík Ján, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 

Viac informácií: tu