Okrúhly stôl – Kolokvium Preklad v strednej Európe (16. a 17. máj 2017)

Odborníci na preklad z piatich krajín sa stretnú na kolokviu pod názvom: „Preklad z francúzskeho jazyka v strednej Európe v 20. storočí – kultúrny a politický kontext (Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko)“.

Kolokvium je zamerané na 3 hlavné témy, ktorým zodpovedajú tri okrúhle stoly :

1. Historický kontext 4 spomenutých krajín a kultúr 

2.  Aktéri prekladu

3. Tok prekladov.

Kolokvium organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s UMR SIRICE -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s CEFRES Praha, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave, s Masarykovou Univerzitou v Brne a s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Program

Vstup voľný s obmedzených počtom miest. Podujatie bude prebiehať vo francúzskom jazyku.

16. a 17. mája 2017, Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

16. mája od 9:00 do 18:30

17. mája od 9:00 do 13:00