Konferencia „Ukončiť vojnu“ (18. a 19. máj 2017)

Historici z viacerých krajín vystúpia 18. a 19. mája so svojimi príspevkami na konferencii „Ukončiť vojnu: Od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu“.

Zloženie zbraní je často považované za ukončenie vojny, avšak najnovšie výskumy ukazujú, že povojnové obdobie je veľmi nestabilné, spoločnosť sa musí vyrovnať s mnohými problémami, ktoré súvisia s novým usporiadaním hraníc,  so zabezpečením starostlivosti o invalidov a siroty, s transformáciou vojnovej výroby na civilnú  a s reštartovaním ekonomiky. Cieľom kolokvia bude preskúmať, ako súčasné krajiny V4 a Francúzsko prechádzali jednotlivými povojnovými obdobiami od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu a aký dopad má povojnové usporiadanie na jednotlivca a spoločnosť. Je potrebné vziať do úvahy aj zmenu intelektuálnych a  spoločenských paradigiem, ktoré v spoločnosti nastolili vojnové konflikty.   Konferenciu organizuje Historický ústav SAV v spolupráci s UMR SIRICE Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s Univerzitou Pardubice , s Karlovou univerzitou v Prahe a s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Vstup voľný. Tlmočenie do slovenčiny zabezpečené

18. a 19. mája, Aula maxima, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

od 9:00 do 18:00

Program